Վահան Տերյան

* * *

Չկա ոչինչ, որ այնքան

Թովիչ լինի, որպես քո

Տխրությունը կուսական...

Խորն է կյանքն այս երեկո,—

Եվ պայծառ է, և տխուր,

Որպես թախծոտ սերը քո...

Եվ հայացքըդ ոսկեհուր

Մթնում իմ սև գիշերվա,

Իր անսահման, իր մաքուր

Հույսն է փռում իմ վրա...