Վահան Տերյան

ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԳԻՇԵՐ ԵՎ ՀՈԻՇԵՐ: Սկզբում եղել է «Սարսափի գիշեր», իսկ ինքնագրում՝ «Հսկումի գիշեր», որը ջնջված է մատիտով։

4. «Գեղարվեստում», 1909 թ. № 3, տպված է «Աշնան երգերից» վերնագրի տակ։

1911 թվականին տպվել է առանց վերնագրի։

«Հուշարարում», 1909 թ, №11, տպված է «Սարսափի գիշերից» վերնագրի տակ։

12. 1940 թ. հրատարակությունում եղել է «Օտարուհին» վերնագրով, բնագրի համաձայն վերականգնված է «Օտարուհուն» վերնադիրը։ 4-րդ, 16-րդ տողերի «հեռուն»-ի փոխարեն ինքնագրում կա նաև «հոգուն»:

Նետեցիր քո նետերն իմ հոգուն

(Գրականության և արվեստի թանգարան, Տերյանի ֆոնդ, № 1)։

20. 11-րդ տողում վերականգնված է ինքնագիրը.

Քեզ ի՞նչ խոսքերով սփոփեմ հիմա...

22. Առաջին անգամ տպագրվել է «Գեղարվեստում» 1909, № 3, «Աշնան երգերից» վերնագրի տակ։

32. 12-րդ տողում վերականգնված է բնագիրը.

Այն ամենը, որ չըկա՜ր ու չըկա՜...

(Գրականության և արվեստի թանգարան, Տերյանի ֆոնդ, № 1 )։