Վահան Տերյան

* * *

Իմ սիրտը միշտ

Մի անանուն

Ցավ է տանջում,

Անանց մի վիշտ

Խորը թաքուն

Եվ անհնչյուն։

Կա մի մորմոք,

Մի վիշտ անհուն,

Որ չի ննջում,

Կա անամոք

Մի տխրություն

Ամեն ինչում...